Pélerin, een stukje geschiedenis

Adrianus Pelerin (1698-1771) werd in 1738 benoemd als eerste professor in de anatomie en chirurgie in Maastricht. Hij stond aan de wieg van het medisch onderwijs in Maastricht. De bedoeling van zijn anatomische lessen was om de medische zorg in het militair hospitaal van de garnizoenstad Maastricht te verbeteren.

Pelerin was verbonden aan de Illustere School in Maastricht, een instelling die studenten voorbereidde op een verdere universitaire studie. Een Maastrichtse bachelor opleiding avant la lettre. Tijdens zijn opleiding heeft Pelerin onderzoek verricht naar het toen endemische ziektebeeld van pokken. Hij promoveerde in 1719 in Leiden op het proefschrift “de Variolis”. Dit proefschrift heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de vroegtijdige invoering van de pokkenvaccinatie in Maastricht.

Sinds 1996 kent de Pelerin Stichting de Pelerin wetenschapsprijs toe aan het beste onderzoek verricht door een assistent in het MUMC+. De Pelerin Stichting wil daardoor de kwaliteit en de continuïteit van academische patiëntenzorg bevorderen. Daarmee volgt de Stichting de voetsporen van haar naamgever professor Adrianus Pelerin.


Zie ook dit artikel in het NTvG d.d. 28-06-2010:
 

Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1525